Valutaomvandlare

Du kan endast växla till eller från SEK.

1

Om Oss

Landex AB är ett finansföretag med inriktning på valutahandel, valutaväxling och penningöverföring. Som ombud till Western Union erbjuder vi våra kunder överföringar och betalningar inte bara i Sverige utan till hela världen snabbt och till låg kostnad.

Landex valutakurser är mycket konkurrenskraftiga. Regelbundna valutakunder får ytterligare rabatter och förmåner. Vår ambition att ge våra kunder både privata kunder och företagskunder bästa möjliga kurs och tjänster

Vision

Landex AB ska vara kundernas naturliga val av tjänster för att förenkla hanteringen av sin vardagsekonomi.

Är du missnöjd med någon tjänst hos Landex?

Den som har ett konkret missnöje med Landex AB:s hantering av en tjänst kan anmäla detta till bolagets personal eller till bolagets klagomålsansvarige. Klagomålsansvarig för Landex AB heter Majid Al-Naji. Klagomål kan framföras via e-post, telefon, brev eller direkt till personalen i företagets lokaler. Den som framför ett klagomål och vars sak inte kan lösas har rätt att få ett skriftligt svar inom 14 dagar från och med att klagomålet framfördes.

Den som är missnöjd kan få vägledning från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt från den kommunala konsumentvägledningen. Om ett klagomål avvisas kan tvisten prövas i allmänna reklamationsnämnden eller i allmän domstol.

Mer information:

https://www.landex.se/

https://www.konsumenternas.se/

https://arn.se/